• Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

  • TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024

  • Thời gian công bố điểm bắt đầu từ 08g00p, ngày 17/7/2024, Thí sinh vui lòng quay lại sau.